سرد خانه

 

ساخت انواع سرد خانه های ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف ، طبق سفارش مشتری